Offentliga

uppdrag

Konsten tar mig ibland på oväntade uppdrag och samarbeten. 

SKULPTUR

Minnestavla av

Jonas Hallenberg

På uppdrag av Hallaryds byaråd skulpterade jag ett vaxoriginal av Jonas Hallenberg. Lönnbergs gjuteri förvandlade det sedan till en plakett i brons som nu sitter monterat på en sten i centrala Hallaryd. 

Hallenberg föddes i Hallaryd 1748, han fick möjlighet att studera och där tog en lång akademisk karriär sin början. Med titlar som rikshistoriograf och riksantikvarie med historieforskning som gebit blev han till slut även adlad. Han blev gjorde sig ett känt namn och samlade på sig en en smärre förmögenhet - en förmögenhet som han delade men sin hemort.


Läs hela artikeln från 2018 i Smålandsposten: Historiker hyllas i Hallaryd

VÄGGMÅLNING

Vossloh

Vossloh Rail Services Scandinavia gav mig uppdraget att måla av deras logotyp på väggen i entrén i ett semigenomskinligt utförande med tillhörande reflektion. 

FÖR UPPDRAG OCH SAMARBETEN

Kontakta mig